Beschrijving

Hoefbevangenheid kent grofweg drie fasen. Elke fase heeft zijn eigen, al dan niet direct zichtbare, verschijnselen. Hoe eerder de aard en ernst van de ziekte én de onderliggende oorzaken vastgesteld worden, hoe groter de genezingskansen van het paard.

Behandeling en preventieBeschrijving

Neuropathische pijn

Bij neuropathische pijn (of: zenuwpijn) zijn het beschadigde en daardoor slecht functionerende zenuwcellen die pijn veroorzaken. Door de beschadiging ontstaat als het ware kortsluiting. Dit wekt spontane prikkels op in de zenuw. De prikkels worden via het ruggenmerg doorgegeven aan…
Beschrijving

Van ‘ACTH’ tot en met ‘Zoollederhuid’

Gebruik de verklarende woordenlijst met termen die relevant zijn met betrekking tot hoefbevangenheid. Je vindt hem in de menubalk. Bovendien zijn alle artikelen nu nog beter leesbaar doordat de termen als muis-tip opgenomen zijn.
AnatomieBeschrijving

Subklinische en laaggradige hoefbevangenheid

Een subklinische aandoening heeft geen herkenbare of waarneembare klinische verschijnselen. Vreemd genoeg komen we de term ‘subklinisch hoefbevangen’ her en der tegen met een beschrijving van prima zichtbare, diagnosticeerbare uitingen van hoefbevangenheid zoals een verbrede witte lijn, flares en laminitisringen.…
Beschrijving

Abces of hoefbevangen?

De klinische verschijnselen van een abces kunnen erg lijken op die van hoefbevangenheid. Hierdoor denken paardeneigenaren soms dat de hoefbevangenheid niet goed geneest of weer terug is. Hier kun je op letten om in te schatten of het een abces…
Beschrijving

Afwijkende stand van het paard

In het geval van hoefbevangenheid op vier voeten is de laminitis-stand, zoals in ‘Hoefbevangenheid: begrijpen, genezen, voorkomen’ beschreven staat, niet meer mogelijk. Het paard zou dan achterover vallen. Het probeert zijn hoeven nu te ontzien door alle vier de voeten dichtbij elkaar…
Beschrijving

Demineralisatie, osteopenie en osteoporose

De termen demineralisatie, osteopenie en osteoporose worden vaak door elkaar gebruikt. Osteopenie wordt daarbij als voorloper van osteoporose beschouwd. De grens tussen beide is echter, behalve met een botdichtheidsonderzoek, arbitrair en daardoor moeilijk te trekken. Is de demineralisatie beperkt, heeft…