Hoefijzer

Archaïsch overblijfsel uit de vroege middeleeuwen, toen men nog niet wist dat je beter geen ijzeren onderdelen aan een levend wezen kunt vast timmeren. Waar voorheen het hoefijzer in sommige anatomieboeken nog als onderdeel van de hoef werd getoond, zal het weldra onder ‘door de mens toegebracht, lichamelijk letsel veroorzakend, nutteloos reliek’ worden beschreven.

Share
« Back to Glossary Index